12 mei 2016 Voorstel van decreet houdende de verplichte sterilisatie van huiskatten