WAT IS systematische TNR?

TNR is het systeem van TRAP - NEUTER & RETURN kortom: zwerfdieren vangen, steriel maken en terugplaatsen.

Dit is het systeem dat men gebruikt in vele landen ter wereld om de populatie aan poezen te verminderen.  Ook de stad Dendermonde past al jaren dit systeem toe. Ware het in samenwerking met verschillende asielen en organisaties.  Sinds enkele jaren heeft men hiervoor een samenwerking met VZW RATO.  Een VZW opgericht vanuit de provincie Oost-Vlaanderen.

Ondanks verwoede inspanningen blijven vele mensen klagen over het teveel aan zwerfpoezen in de stad.  Er zijn cijfers, maar deze zijn volgens ons heel moeilijk interpreteerbaar.  Dit komt door te weinig cijfers en bijna geen toezicht op het terrein.  Het is ook weinig objectief door het feit dat een vangactie van zoveel factoren afhankelijk kan zijn.

Hierin willen de Dendermondse zwervertjes toonaangevend zijn.  Daarom worden nu al de eerste stappen gedaan om via het koloniebeleid de zwerfdieren on site op te volgen.  Op deze manier kunnen we een  TNR-methode te hanteren met iets meer finesse. (= systematisch)

Knelpunten:

 • Geen overzicht van de zwerfdieren in de stad: de vanger van RATO moet in het wilde weg vangen.

 • Aangiftes burgers zijn soms al enige tijd geleden.  Het probleem werd al opgelost voor de vanger langsgeweest is.  

 • Bij aangiftes van zwangere poezen of gewonde dieren duurt het soms te lang tegen de volgense vangactie.  Gevolg zijn nieuwe kittens of onnodig dierenleed.

 • Wachten met het vangen van kittens kan het verschil betekenen tussen adoptie of een leven op staat.

 • Er is weinig concrete info of er zijn weinig tot geen cijfers over het aantal zwerfpoezen in de stad.   Waardoor een beleid niet kan getoetst worden. En men alsook de werking niet kan bewijzen.

Met het verfijnen van dit systeem proberen we enkele knelpunten aan te pakken.

De weg staat open naar een diervriendelijke stad met "gezonde kolonies!"

Onder het motto "meten is weten" proberen we een correct beeld te vormen van het aantal poezen in de stad!

Hoezo FINESSE?

 

 • GERICHTE VANGACTIES

 • ER WORDEN GEEN DIEREN VERGETEN

Met opvolging en het vooraf informeren bij de buurtbewoners met meldingen kan men véél gerichter gaan vangen.

Burgers krijgen verantwoordelijkheid = BUURTWERKING die zorgt voor een constante monitoring

Iederéén werkt samen aan hetzelfde doel: Zo weinig mogelijk dieren op de straat.

Door een correcte communicatie naar organisaties en vrijwilligers toe zal iedereen samenwerken en dieren helpen aangeven.  In het verleden werden er al gevallen van sabotage vastgesteld. Enkel als iedereen op de hoogte is en niet ongerust hoeft te zijn over de dieren, kan een goede samenwerking ontstaan! En kunnen we samen een "beleid" voeren.

In de praktijk

 

 • Burgers kunnen aangifte doen via een meldingsformulier waar onmiddellijk de juiste vragen worden gesteld om een klaar beeld te vormen van de problematiek.

 • Organisaties kunnen eenvoudig feedback en informatie doorgeven aan  de stad. Er zal geen vangactie nodig zijn bij reeds opgeloste situaties. En de vanger zal veel productiever kunnen vangen.

 • Vrijwilligers gaan op prospectie zodat RATO goed geïnformeerd aan de vangactie kan starten  en de juiste dieren kan vangen.  Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van foto's en doorspelen van de gegevens van de juiste contactpersonen.

 • Voedermama's of papa's kunnen helpen de dieren aanduiden en in sommige situaties ook helpen vangen.

 • Tijdens de vangacties worden contactpersonen en organisaties op de hoogte gesteld bij eventuele problemen of zware beslissingen.  Organisaties of vrijwilligers die dieren extra willen helpen zullen hiertoe de mogelijkheid krijgen en worden steeds geraadpleegd alvorens over te gaan tot de gevreesde euthanasie.

 • Constante opvolging van kolonies om een concreet beeld te krijgen in de "probleemzones" (= koloniebeheer)

enwerking met VZW RATO.  Een VZW opgericht vanuit de provincie Oost-Vlaanderen.