HET PROJECT

STAD DENDERMONDE

JAGERS/WBE

DE ORGANISATIES

DE WEG NAAR EEN 

DIERVRIENDELIJKE STAD

KATTENVRIENDEN

DIERENARTSEN

RATO

BURGERS

WIE zijn wij?

Dendermondse Zwervertjes is een project van verenigde dierenvrienden die samen de onrustwekkende aanpak van de zwerfpoezenproblematiek in de stad met een positieve attitude willen helpen oplossen.

Via deze webstek willen wij mensen uit Dendermonde op de hoogte brengen van de stappen die wij ondernemen om de stad (zwerf)katvriendelijker te maken.  Het liefst in nauwe samenwerking met de stadsdiensten en andere actoren.  We willen ook onze vrijwilligers aan jullie voorstellen en het mooie werk waarmee ze bijna dagelijks bezig zijn aan iedereen tonen.

We geven andere dierenvrienden de mogelijkheden mee te werken. En hopen via deze weg ook nieuwe mensen te bereiken die op hun manier de poezen binnen Dendermonde willen helpen. 

Onder het motto "samen sterk" hopen we een deel uit te maken van "de weg naar een diervriendelijke stad" en een voorbeeld te zijn dat samenwerking binnen dierenwelzijn mogelijk is!

ONZE VISIE

Samen zochten we naar oplossingen die voor iedereen aanvaardbaar zijn.  Maar vooral realiseerbaar op korte termijn.

Gemeenschappelijke punten :

  • Poezen horen niet op straat

  • Aangezien hun aanwezigheid onvermijdelijk is, gaat iedereen akkoord met tussenoplossingen.

  • Iedereen is akkoord dat we verantwoordelijkheid moeten dragen en samen moeten streven naar gezonde en verzorgde zwerfpoezen(kolonies) 

  • Zwerfdieren moeten opgevolgd worden.

  • Tamme/gedomesticeerde katten verdienen een warme thuis!

"Alle betrokken actoren hebben hetzelfde doel: Katten horen niet op straat"

"Alle betrokken actoren hebben hetzelfde doel: Katten horen niet op straat"

""Met enkele creatieve aanpassingen en ideeën is een goed kattenbeleid slechts enkele stappen verwijdert""

STAPPENPLAN

StaPPENPLAN?

1. Systhematische TNR: Vrijwilligers hebben momenteel al voor enkele vangacties informatie gedeeld en de actie ondersteund. 

2. Voederpassysteem: Overlegmomenten  op de stad zijn positief.  Met goedkeuring hopen wij dat het systeem in 2018 werkelijkheid kan worden!

3. Koloniebeheer: De vrijwilligers inventariseerden samen de eerste kolonies en zullen deze resultaten weldra doorgeven aan de Stad.  We willen dan een voorstel doen voor het officieel erkennen van de stadspoezen en hun kolonies.

4. Het charter

5. Premiebonnen

6. Adopteer lokaal: Wij starten alvast met het promoten van lokale poezen! En hopen dat de stad in de toekomst ook een warm hart zal toedragen aan de "Zwervertjes uit Dendermonde'"

7. Zwervers in nood

8. Meldpunt

9. Cat-pagne

10. The dream

"Enkel samenwerking

kan ervoor zorgen dat er naar dierenvrienden EN zwervertjes geluisterd word"

""Met enkele creatieve aanpassi"Stap per stap proberen we enkele doelen te behalen. Op een kritische, opbouwende maar vooral POSITIEVE manier "ngen en ideeën is een goed kattenbeleid slechts enkele stappen verwijdert""