KOLONIEbeheer? Wasda?

Wanneer men beslist TNR toe te passen en mensen toe te staan katten te gaan voederen is het natuurlijk even belangrijk om ook de dieren binnen de stad te gaan opvolgen.  Enkel op deze manier gaan we op verloop van termijn kunnen nagaan of de werking effectief de gewenste resultaten boekt.  We willen de kolonies gezond en gelukkig.  Dit kan alleen door iedereen te betrekken en de dieren op te volgen.

Kolonies kunnen enkel opgevolgd worden door de mensen die met de dieren werken.  Dit is de reden waarom mensen met een voederpas ook verantwoordelijkheden krijgen.  Zij staan in voor het opvolgen en rapporteren van de dieren.

We willen op deze manier de stadskatten stap voor stap in kaart brengen. Er worden inventarissen gemaakt van de dieren, hun gezondheid, of ze steriel zijn, leefplaats...

Ondertussen werd door de stad ook al het idee aangebracht om te werken met een kattenpas-systeem.

Om dit te bereiken vragen wij de stad deze "kolonies" te erkennen en te beloven om samen met vrijwilligers zorg te dragen voor de dieren, op een respectvolle manier.

.

bcc66a_6536e87af04a4629be1a26d700ec124a~
  • Ik wil een kolonie aangeven!

  • Ik wil een kolonie helpen opvolgen!

Vrijwilligers inventariseren, zodat elk dier een identiteit krijgt en met respect zal behandeld worden.

"Erkende kolonies zorgen ervoor dat probleemgebieden door opvolging onder controle kunnen komen."

Help ons helpen

dfsdfs

 

In de praktijk

 

  • Voedfgfdg