VOEDERPASSEN systeem

Met een voederpas kunnen vrijwilligers en buurtbewoners de toestemming krijgen om zwerfdieren te voederen.  Iets dat tot voor het voederpassysteem in principe verboden was, en strafbaar met een gasboete.    Dit verbod werd in het verleden slechts selectief gebruikt, omdat de stad een soort gedoogbeleid voerde op plaatsen waar het voederen van zwerfdieren geen overlast met zich mee bracht.  Slechts uitzonderlijk werd er ingegrepen door de politiediensten.  De hoofdreden is natuurlijk omdat het vrij barbaars is dieren uit te zetten, maar verbieden om hen te voederen.

 

Het is ook een zware opdracht om dit te verbieden aan burgers.  Ervaring leert ook dat deze mensen het dan gewoon stiekem doen om de dieren niet aan hun lot over te laten.  maar het is ook praktisch onmogelijk om hier efficiënte controles op uit te voeren. Zijn het huiskatten of zwerfkatten? Maken we burgers ongelukkig die het goed voorhebben met een dier? straffen we dierenliefhebbers?

Het voederpassysteem is hiervoor een mooie compromis.  Geëngageerde burgers mogen voederen met toestemming, maar beloven dan ook op een verantwoorde manier voor de dieren te helpen zorgen.

DE SPELREGELS

"Goede afspraken, maken goede dierenvrienden!"

VOORDELEN

:

 • Dieren worden verzorgd en opgevolgd. = HAPPY CAT

 • Burgers voelen zich begrepen = HAPPY PEOPLE

 • Burgers krijgen de verantwoordelijkheid = BUURTWERKING 

 • De weg staat open naar een diervriendelijke stad met "gezonde kolonies!

 • Ik wil een voederpas aanvragen > nog even wachten

Wij stelden enkele regels voor aan de stad. Gebaseerd op ervaringen uit andere steden. Wij hopen weldra de officiële "spelregels" bekend te kunnen maken. Deze zijn in beraad en we duimen voor de uiteindelijke opstart van voederpassen in Dendermonde! 

 

Het is ook een zware opdracht om dit te verbieden aan burgers.  Ervaring leert ook dat deze mensen het dan gewoon stiekem doen om de dieren niet aan hun lot over te laten.  maar het is ook praktisch onmogelijk om hier efficiënte controles op uit te voeren. Zijn het huiskatten of zwerfkatten? Maken we burgers ongelukkig die het goed voorhebben met een dier? straffen we dierenliefhebbers?

Het voederpassysteem is hiervoor een mooie compromis.  Geëngageerde burgers mogen voederen met toestemming, maar beloven dan ook op een verantwoorde manier voor de dieren te helpen zorgen.

Ons voorstel

 • Op elke pas staat een foto en de naam van de verzorger.

 • Voederlocatie(s) van de voederaars zijn gekend bij de stad.

 • Men mag enkel de dieren op erkende locaties voederen.

 • Er word enkel geschikt dierenvoer voorzien, etensresten, karkassen en andere voedingsmiddelen zijn uit den boze.

 • Er mag zowel natvoer als droogvoer gegeven worden.

 • Natvoer geeft men enkel onder toezicht. De bakjes van natvoer worden de dag zelf verwijderd en gereinigd

 • Droogvoer en waterbakjes worden minimum 1 keer per week gereinigd

 • Probeer het voer in te schatten dat er zo weinig mogelijk/geen resten blijven staan, en het elke dag op is. Op deze manier vermijden we het aantrekken van ongedierte.

 • Er zal een officieel type voederbak voorzien worden voor de zwervertjes, om controles eenvoudig te maken.

 • De poezen mogen enkel op een afgesproken vaste plaats eten krijgen

 • Afwezigheid of problemen om langs te gaan word gemeld zodat een vervangende verzorger kan inspringen.

 • Signalisatie bij het aantreffen van nieuwe dieren of kittens.

 • Onmiddelijk doorgeven van zieke of gewonde dieren binnen de kolonie

 • Melden van problemen met ongedierte in de omgeving.

 • Je bent verantwoordelijk voor een gezonde kolonie!

 • Elke 3 maand een inventaris van de kolonie maken.  En bijhorende opvolgingsinformatie doorgeven.

 • 2 keer per jaar aanwezig zijn een infomoment.

 • De voornaamste regel: verzorg met liefde!

"Met het voederpas-systeem streven wij samen met vrijwilligers naar gelukkige en gezonde kolonies in de stad"

In de praktijk

 

 • Voederaars kunnen dan via de Stad een pasje aanvragen

 • Project in de pipeline voor 2018! Volg onze blog!